segment

Returns Segment2D representation of the LineSegment.