openrndr / org.openrndr.math / Matrix55 / ZERO

ZERO

val ZERO: Matrix55